5 Mindset ของคนที่คู่ควรเป็นบอส - TheMacho
 
5 Mindset ของคนที่คู่ควรเป็นบอส

องค์กรจะประสบความสำเร็จในกิจการ การงาน และธุรกิจได้นั้น จำเป็นต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่เกื้อหนุน ไม่ว่าจะเป็น ทีมเวิร์ค ยุทธศาสตร์ การวางกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน สถานะความมั่นคงทางการเงิน การบริหารเงินสด การตลาด และแบรนดิ้ง เป็นต้น ซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อความสำเร็จเหล่านี้ ก็คือ “บอส” หรือ ผู้นำองค์กรนั่นเอง

เราคงเห็นตัวอย่างมามากมายแล้วกับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับโลกที่ล้วนแล้วแต่มี บอส ที่เป็นระดับสุดยอดนักบริหาร และก็มีตัวอย่างหลายกิจการยักษ์ล้มเช่นกัน ที่สาเหตุเกิดจากการที่บอสขาดวิสัยทัศน์ ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

การที่จะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้นั้น สิ่งสำคัญที่ผู้นำทุกคนต้องมีเหมือนกันก็คือ กรอบความคิด หรือ Mindset ของความเป็นผู้นำ จึงจะสามารถนำพาองค์กรให้ไปรอดตลอดรอดฝั่ง จนประสบความสำเร็จได้ แล้ว Mindset แบบไหนล่ะถึงจะเรียกได้ว่าเป็น Mindset ของผู้นำ ใครอยากรู้ ตามมาหาคำตอบกันเลย

Mindset ของการเป็นผู้สนับสนุนทีมงานที่ดี

นั้นก็คือความรักที่จะใส่ใจคุณภาพของบรรยากาศการทำงานที่เอื้ออำนวยให้ทีมงานสามารถสะดวกสบาย เพื่อที่พวกเขาจะได้ทำงานอย่างสบายกาย สบายใจ สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสถานที่ทำงาน ออฟฟิศให้มีความสะดวกสบาย ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ติดตามงาน ให้ทีมงานทำงานไม่ออกนอกลู่นอกทาง ส่งงานที่มีคุณภาพ ตามกำหนดเวลา และมีแนวทางการทำงานที่ชัดเจนให้กับลูกน้องทุกคน เพื่อลดความสับสนจะได้ไม่ต้องแก้งานซ้ำซ้อนหลายรอบ

Mindset ของความเด็ดขาด

ผู้นำที่ดีจะต้องกล้าตัดสินใจ มีความเด็ดขาด และพร้อมที่จะรับผิดชอบของการตัดสินใจนั้นด้วย เพราะผู้นำที่มีความเฉียบขาดและมีความรับผิดชอบนั้น ย่อมทำให้ทีมงานสบายใจ และรู้หน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร ให้สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายที่บอสได้สั่งลงมาแล้ว อีกทั้งหากเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมาในภาพใหญ่ ลูกน้องทุกคนก็สบายใจว่าไม่ต้องเป็นแพะรับบาป เพราะบอสจะเป็นผู้ยืดอกรับปกป้องลูกน้องอย่างองอาจ บอสเช่นนี้แหละจะเป็นที่รัก เคารพ และเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของทีมงานทุกคนในองค์กร

Mindset การมีวิสัยทัศน์

ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีสายตาที่กว้างไกล มักจะพาองค์กรรุ่งเรือง เติบโตก้าวกระโดดเสมอ ตรงกันข้ามกับผู้นำที่ขาดวิสัยทัศน์ ยึดติดกับแนวทางเดิมๆ ที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จมักพาองค์กรลงเหว

เพราะในโลกธุรกิจทุกวันนี้ ไม่มีแนวทางอะไรที่ตายตัว เทรนด์เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการดิสรัปกันอย่างรุนแรง ผู้นำที่ดีจึงจำเป็นต้องมีสายตาที่ยาวไกล มองเห็นเทรนด์ล่วงหน้า จนนำไปสู่การพาองค์กรให้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน ปรับตัว กระตุ้นทีมงานให้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะถาโถมเข้ามาในอนาคต

Mindset ของการมีส่วนร่วม

ผู้นำที่ดี มิใช่เพียงแค่มองลงมาดูลูกน้องทำงานจากหอคอยงาช้าง โดยที่ไม่เคยลงไปสัมผัสบรรยากาศการทำงานจริงหน้างานเลย ในทางตรงข้าม ผู้นำที่ดีจะมีส่วนร่วมเข้าไปคลุกคลี พูดคุย รับรู้ปัญหาต่างๆ ของลูกน้องอย่างใกล้ชิด  แต่ไม่ก้าวก่ายการทำงาน ยังคงให้อิสระในการทำงานแก่ทุกคน ซึ่งการมีส่วนร่วมเช่นนี้ ย่อมทำให้ผู้นำเข้าใจปัญหาหน้างานได้อย่างถ่องแท้ และพร้อมที่จะนำมาประชุมร่วมกัน เพื่อสั่งการแก้ไข ปัญหาจุดบกพร่องต่างๆ ได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็น

Mindset ด้านอารมณ์

ผู้นำที่ดี จะต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ นอกจากจะต้องเป็นคนอดทนอดกลั้น รู้จักการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะแล้ว ยังต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ด้วยการพยายามเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของทุกคนในทีมงานด้วย โดยผู้นำจะต้องรู้จักแบ่งปันข้อมูลสำคัญกับลูกทีมอย่างสม่ำเสมอ อย่าเพียงแต่ออกคำสั่ง แล้วให้ทุกคนทำตาม เพราะการทำงานที่ดีจะต้องวางอยู่บนหลักการและเหตุผล ทุกคนต้องทราบในทิศทางเดียวกันว่าทำไมบริษัทถึงต้องทำแบบนี้ และทำไปเพื่ออะไร มิใช่ทราบแต่เพียงบอส ส่วนลูกน้องก็ก้มหน้าก้มตาทำงานไป ไม่ต้องสังสัย ไม่ต้องถาม เช่นนี้ไม่ถูกต้อง

และนี่ก็คือ 5 Mindset ของการเป็นผู้นำ ที่บอสทุกคนควรมี ซึ่งเราอยากแนะนำให้เพื่อนๆ ได้ทราบในครั้งนี้ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ ชาว The Macho ทุกคน เพราะเราเชื่อว่าหลายคนในตอนนี้ คงทำงานมาได้ระยะหนึ่ง มีความเติบโตในหน้าที่การงานจนหลายคนได้เป็นบอสแล้ว ส่วนอีกหลายคนก็กำลังจะเป็นบอสในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นเมื่อได้ทราบแล้ว ก็อย่าลืมนำไปปรับใช้เสริมสร้าง Mindset ของการเป็นบอสที่ดีกัน เพื่อกิจการของคุณจะได้ประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองต่อไป

Sujate Wanchat

What one man calls God, another calls the laws of physics.

วิศวกร นักท่องเที่ยว บล็อกเกอร์ นักเขียนบทความ ชอบติดตามโลกเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าล้ำสมัย เรื่องราวการท่องเที่ยวผจญภัย มนุษย์ต่างดาว และสาวๆ เซ็กซี่

บทความที่เกี่ยวข้อง